Prohlášení o ochraně osobních údajů


KSLP – Česká společnost pro zaměstnaneckou participaci, zapsaný spolek, zpracovává osobní údaje svých členů a donátorů – fyzických osob (jméno, příjmení, titul, bydliště, datum narození a případně kontaktní údaje – telefon/mobil, e-mail, bankovní spojení, atd.) pouze za účelem evidence, zasílání materiálů vážících se k cíli činnosti spolku – propagaci ekonomické demokracie, a dále ke komunikaci s členy tak, jak vyplývá ze Stanov spolku (pozvánka na členskou schůzi apod.). Osobní údaje výše zmíněných fyzických osob spolek nepředává žádnému externímu zpracovateli osobních údajů (vyjma orgánů státní moci – např. soudu podle čl. 7, odst. 4 stanov spolku).
V případě jakýchkoli dotazů, připomínek či stížností kontaktujte předsedu představenstva Ing. Miroslava Stainera, CSc. (kontaktní e-mail: kslp@seznam.cz; kontaktní adresa KSLP: U Průhonu 1276 / 36, 170 00 Praha 7 – Holešovice).


 * * *Comments are closed.