Program konference: Ekonomická demokracie – aktuální trendy

KSLP – Česká společnost pro zaměstnaneckou participaci, z.s. a Alternativa zdola

Konference: Ekonomická demokracie – aktuální trendy

Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1, zasedací místnost C (4. patro), středa 1. února 2017, 13:30 – 17:00 hodin

 

Zahájení – Ing. Magdalena Hunčová (KSLP)

 

Úvodní slovo – Ing. Jan Procházka, CSc. (předseda představenstva KSLP)

 

Ing. Miroslav Stainer (KSLP): Aktuální americká iniciativa „Projekty možného nového systému“

Prezentace názorů vybraných, u nás prakticky neznámých, levicově zaměřených amerických autorů na řešení stávající etapy vývoje globalizace.

Představení publikace KSLP: Ekonomická demokracie: teorie a praxe

 

PhDr. Zbyněk Fiala: Financování participativní ekonomiky – nové trendy.

Příklady „financování pro všechny“ v USA – vyloučené lokality, zapojení nadací a grantů, úzká spolupráce obcí a měst.

Témata:

* „Korporátní blahobyt“ (USA),

* „peníze jako nástroj směny“,

* „komunitní banky“,

* „omezení směnitelnosti národních měn“.

 

Jana Maussen: Iniciativa MPSV (Participativní podnikání i v ČR)

Témata:

* Baskicko – Mondragon,

* vlada.cz – Rada vlády pro udržitelný rozvoj – Dokumenty Rady pro udržitelný rozvoj – https://www.vlada.cz/cz/ppov/dokumenty/dokumenty-120342/,

* Publikace: Frederic Laloux: Budoucnost organizací (Průvodce budováním organizací v 21.století na základě evoluce lidského uvažování) – https://www.peoplecomm.cz/budoucnost-organizaci,

* Blog – Jana Maussen: http://www.maussen.eu/cs/category/spoluucast/

 

Ing. Magdalena Hunčová (KSLP): Financování sociální ekonomiky

Témata:

* Ekonomický rozměr občanské společnosti

* Inkluzivní ekonomika – sociální ekonomika

* Sociální firma

 

Závěr – Ing. Jan Procházka, CSc. (předseda představenstva KSLP)Comments are closed.