Knihy

Zde najdete obsah naší příruční knihovny. Pokud jsou tyto knihy v cizím jazyce, najdete u některých titulů český konspekt. Knihy jsou dostupné v sídle KSLP.

AUTOR NÁZEV /rok vydání/
AGP Dokumentation /2002/
AGP, DGFP Unternehmenskultur in Deutsland – Menschen machen Wirtschaft (Themen eines Kongresses) /1986/
Baehr, Jerzy Companies with employee participation /1993/
Boczar, K.; Szelazek T. Poland’s agricultural cooperatives as they move to a market economy /1989/
Čuba, F.; Divila, E. Cesty k prosperitě /1989/
Devine, Pat Democracy and Economic Planning /2013/
Drucker, Peter F. Postkapitalistická společnost /1993/
Družstevní unie ČSFR Vývoj družstevnictví na území ČSFR /1992/
Earle, John S. Employee ownership in transition /1995/
Gastil, J. Democracy in Small Groups / Participation, Decision Making and Communication /2014/
Hirst, Paul Associative Democracy / New Forms of Economic and Social Governance /1994/
Jarosz, Maria Ten years of direct privatization /2000/
Kolektiv autorů A company perspective on financial participation in the European Union /2000/
Kolektiv autorů A workers introduction to employee ownership (How to recognise the power of ownership …) /2001/
Kolektiv autorů Dánští zemědělci a jejich družstevní podniky /1994/
Kolektiv autorů

Employee Ownership and Corporate Performance: A comprehensive review of the evidence – Zaměstnanecké vlastnictví a výkonnost firmy: komplexní zhodnocení důkazů /2004 / 

Kolektiv autorů Humanistický podnik: případ Mondragon /1991/
Kolektiv autorů La démocratie dans l´enterpirse: une utopie? /2000/
Kolektiv autorů Opinion of the European Federation of employee share ownership /2001/
Kolektiv autorů První mezinárodní  konference regionálních podnikatelských sítí (sborník anotací) /2000/
Kolektiv autorů Rekomendaciji po formirovaniju sistemy samoupravlenija v trudovych kolektivach /1989/
Kolektiv autorů The 8th conference of the International Association for the economics of participation /1996/
Kolektiv autorů Worldwide directory of financial participation /2000/
Kolektiv autorů Zaměstnanecké vlastnictví a výkonnost firmy: komplexní zhodnocení důkazů /2004/ – Kolektiv-autoru-Zamestnanecke-vlastnictvi-a-vykonnost-firmy-komplexni-zhodnoceni-dukazu.html
Lezius, Michael Vermögenspolitik bei Nullwachstum – Wende in der Lohnpolitik /1981/
Lipiński, Jacek A. Employee-owned companies in the light of research of the polish enployee ownership association…/1999/
Matějka, Milan Spor o reformu /1992/
Oakeshott, Robert The logic and experience of employee ownership /2000/
Pendleton, A.; Poutsma, E.; … Employee share ownership and profit-sharing in the European Union /2001/
Portmann, Dominique Mitarbeiterbeteiligung (Mitarbeiterakcien und Mitarbeiteroptionen im schweizerishen Arbeitsrecht) – Zaměstnanecká participace (Zaměstnanecké akcie a akciové opce ve švýcarském pracovním právu) /2005/
Poutsma, Erik Recent trends in employee financial participation in the European Union /2001/
Raskiewicz, Scott J. Economic Democracy / Ending the Corporate Domination of Our Lives /2001/
Rasmussen, Erling Employment relationships New Zealand´s employment relations act /2004/ – Erling-Rasmussen-Vztahy-v-zamestnani.html
Regalia, Ida Humanize work and increase profitability? /1995/
Reich, Robert B. V pasti úspěchu /2003/
Rifkin, Jeremy Evropský sen (jak evropská vize budoucnosti pomalu zastiňuje Americký sen) /2005/
Rosen, Corey Employee ownership concepts in nonprofits and government – Zaměstnanecké vlastnictví – koncepce pro neziskové organizace a vládní úřady /2004/
Stainerová, Pavla Některé aspekty družstevního podnikání ve vyspělých kapitalistických zemích /1990/
Stanič,G.; Merhar,V.; … Manifest nove ekonomije /2001/
Stanič, Gojko Paternized Joint Stock Company – Akciová společnost s partnerskou účastí /1997/
Sviták, Ivan Cesta do Evropy /1991/
Turnbull, Shann New money sources and profit motives /1991/
UJEP Ústí n. Labem Družstevnictví v podmínkách tržní ekonomiky /1998/
Vácha, Stanislav Jak řídí Slušovice /1988/
Valach, Milan Svět na předělu /1999/
Vanek, Jaroslav The Pathology of Free Trade and the Great Recession – Úvaha o problematice vzniku recese a jejím vztahu k teorii volného obchodu /2011/
Vanek, Jaroslav Unified Theory Of Social Systems – Sjednocená teorie sociálních systémů /2000/
von Beusekom, Mark Participation Pays! /1997/
Vrtiak, Vladimír Správa z pracovnej cesty do USA /1989/
Vymětalík, B.; Hengsbach, F.; … Cesta k člověku /1993/
Zelený, Milan ČSFR očima exilového ekonoma /1990/
Zelený, Milan Ještě je čas /1991/