Externí odkazy

Zpráva a videa z workshopu  „Úloha družstev v podpoře demokracie, zaměstnanosti a malé ekonomiky – Proč a jak začít s družstevním podnikáním?“ 25. května 2012 v Praze (Pražská škola alternativ / Alternativa zdola / KSLP / Svaz českých a moravských výrobních družstev)

Zpráva z workshopu na webu Alternativy zdola (http://alternativazdola.cz): 

Družstevní workshop – výstupy:
http://alternativazdola.cz/liferay/druzstevnictvi/-/asset_publisher/MCi07UpVWoKj/content/druzstevni-workshop-vystupy?redirect=http%3A%2F%2Falternativazdola.cz%2Fliferay%2Fdruzstevnictvi%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_MCi07UpVWoKj%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Družstevní workshop – podrobné informace:
http://alternativazdola.cz/liferay/druzstevnictvi/-/asset_publisher/MCi07UpVWoKj/content/druzstevni-workshop-podrobne-informace?_101_INSTANCE_MCi07UpVWoKj_redirect=http%3A%2F%2Falternativazdola.cz%2Fliferay%2Fdruzstevnictvi%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_MCi07UpVWoKj%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Odkazy na YouTube:

Alternativa zdola:
http://www.youtube.com/user/AlternativaZdola?feature=watch

1) Video z dopolední části workshopu (2:04:21):
http://www.youtube.com/watch?v=iHkTRmdEQR4&feature=plcp

2) Video z odpolední části workshopu (1:50:49):
http://www.youtube.com/watch?v=4mOi7HLbsl0&feature=plcp

 

Videa ze semináře „Stanou se družstevníci blanickými rytíři ekonomiky?“ 27. února 2012 v Praze (Pražská škola alternativ / TV Solidarita)

Obsah: 

  1. Úvod / Jiří Silný (3:42 min.) 
  2. Magdalena Hunčová (22:15 min.)
  3. František Stočes (18:40 min.)
  4. Debata (30:45 min.)

Odkaz na YouTube: http://www.youtube.com/playlist?list=PLF21795A0CB176FE5

 

Stanou se družstevníci blanickými rytíři české ekonomiky?

Obsah: Recenze semináře o historii a dnešním významu družstevnictví z cyklu Pražské školy alternativ (zorganizovaném Ekumenickou akademií) 27.2.2012. Autor Nikola Čech. 

Odkaz na web NALhttp://www.antikapitalista.cz/wordpress/stanou-se-druzstevnici-blanickymi-rytiri-ceske-ekonomiky/

 

Alternativa Zdola (Občanská iniciativa Za odpovědnou budoucnost) / Projekty / Družstevnictví

Z obsahu: Výzva Alternativy zdola k Mezinárodnímu roku družstev – Komentář – František Stočes: Družstevnictví a socialismus

Odkaz na web AZ: http://alternativazdola.cz/liferay/druzstevnictvi 

 

Mezinárodní rok družstev 2012

Anotace: Družstva mají dlouholetou podporu Organizace spojených národů, která oceňuje zejména jejich úlohu při zmírnění nezaměstnanosti a začleňování skupin znevýhodněných osob do společenského a profesního života. Proto 64. valné shromáždění OSN schválilo na svém zasedání 18. prosince 2009 rezoluci č. A/RES/64/136, kterou vyhlásilo rok 2012 Mezinárodním rokem družstev. Vyzvalo vlády členských zemí, aby pro koordinaci a zajištění aktivit zaměřených k této příležitosti založily národní výbory, a na svých webových stránkách k tomu zveřejnilo směrnici, oficiální slogan „Družstevní podniky budují lepší svět“ a logo.

Odkazy: 

 


One Response to Externí odkazy

  1. Really informative blog.Much thanks again. Keep writing.