Výzva všem evropským vládám a institucím

Zaměstnanecké vlastnictví akcií v době pandemie

Toto není první pandemie. Poprvé však ovlivňuje celý svět bez výjimky.
Stejně jako všechny předchozí pandemie, i tato jednou skončí a nastane
zotavení. Zatím však způsobuje velké útrapy pracujícím.

Tato situace je však velmi příznivá pro rozvoj zaměstnaneckého vlastnictví
akcií.

Abychom se dokázali se situací účinně vyrovnat, musíme spojit síly, jednat
solidárně, společně uspějeme. To jsou právě rysy zaměstnaneckého vlastnictví
akcií.

Mnoho firem trpí, naráží na vážné problémy s likviditou a snaží se
snížit mzdové náklady, aby si se situací poradily. To lze kompenzovat
přidělením akcií zaměstnancům, zejména když ceny akcií klesly. Zdanění by
této kompenzaci nemělo bránit, mělo by ji podporovat. To je i cíl „iniciativy pro
zaměstnaneckou participaci“ v Německu (viz www.mitarbeiterbeteiligung.de).

Mnoho firem je navíc vystaveno riziku bankrotu. Abychom si s tím poradili, je
načase prosazovat další prvek ekonomické demokracie, převzetí firem
zaměstnanci. Existuje mnoho vyzkoušených vzorů – zaměstnanecká družstva,
pracovní společnosti (sociedades laborales), trusty zaměstnaneckého vlastnictví,
plány ESOP, které jsou nepochybně účinnější.

Konečně, mnoho firem zůstává zdravých, ale musí se vypořádat s dočasnou
ztrátou hodnoty svých aktiv a přicházejícími požadavky při návratu do
fungování v nových podmínkách. Zde také distribuce akcií zaměstnancům může
být silným faktorem úspěchu nás všech.

Ve všech těchto situacích by daně a veřejná politika neměly bránit, ale měly by
podporovat a usnadňovat.

Vyzýváme všechny evropské vlády a instituce, aby v tomto smyslu jednaly.

Výzva ke stažení ve formátu .pdf