Zápis z členské schůze KSLP konané dne 20. února 2019

Zápis z členské schůze KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s., konané dne 20. 2. 2019 v Domě Českého svazu výrobních družstev v Praze 1, včetně přijatého usnesení (ve formátu PDF) je zde

Členové obdrželi informaci „Co přinesla mezinárodní konference AZ o lokalizaci?“, týkající se velké družstevní konference „Lokální a družstevní způsoby hospodaření jako progresivní vize“, pořádané 9. října 2018 Alternativou Zdola, Nadací Rosy Luxemburgové a Parlamentní skupinou konfederace Sjednocené evropské levice a Severské zelené levice; dokument (ve formátu PDF) je tady

* * *