Konference Ekonomie demokratického socialismu

Úterý 4. prosince 2018 od 10.30 do 18.00 hodin
Místo: Hotel Olšanka – Přednáškový sál, Praha 3, Táboritská 23/1000
Pořadatel: Rosa Luxemburg Stiftung, e. V. zastoupení v České republice

Existuje dlouhá tradice teoretických konceptů i praktických pokusů, které vycházejí z touhy po spravedlivé společnosti, po sebeurčení a po demokratickém a svobodném uspořádání produkce, distribuce a spotřeby. Některým z těchto zkušeností nedávné minulosti i novým výzvám se věnuje tato konference.

Pozvánka (ve formátu PDF) – zde