Dokumenty ze shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s., konaného dne 5. prosince 2015

Dopis členům KSLP ze dne 16.12.2015
Dokument PDF

Zápis ze shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s., konaného dne 5.12.2015 v zasedací místnosti SČMVD v Praze
Dokument PDF

Usnesení shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s. ze dne 5.12.2015
Dokument PDF

Zpráva kontrolní komise ke zprávě o hospodaření KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s.
Dokument PDF

Stanovy KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s., schválené 5.12.2015
Dokument PDF