Pour Féliciter 2016

* * *

PF 2016

* * *

Optimista zůstává vzhůru do půlnoci, aby viděl příchod nového roku.
Pesimista zůstává vzhůru proto, aby se ujistil, že starý rok opravdu odešel.

* * *
Nechť všechny vaše problémy v novém roce trvají stejně dlouho jako vaše novoroční předsevzetí.

* * *
Alkohol je náš největší nepřítel, ale na Silvestra se človek musí smířit i se svým největším nepřítelem.
Alkohol je metla lidstva, ale zametat se musí.

* * *


Možná vás překvapí, že zkratka PF je čistě český fenomén, který nikde jinde (snad kromě Slovenska) nenajdete. Zkratka je odvozena z francouzského Pour féliciter – „pro štěstí“. Zkratka PF je vynálezem hraběte Chotka z Chotkova a Vojnína.
Místo aby podle zavedených zvyklostí přijímal k novému roku zdvořilostní návštěvy, začal rozesílat na počátku 19. století blahopřejné lístky. Říkalo se jim omluvenky a zdobil je hezký obrázek. Zdání světovosti vytvořil hrabě doplněním textu přáním ve francouzštině, jazyku diplomatů, šlechty, vzdělanců a vůbec všech lepších lidí.

Zdroj: http://www.originalni-pf.cz/index.htm


* * *